GDPR: návrh českého „prováděcího“ zákona je na světě

NÁVRH ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR je sice nařízení a jako takové je přímo účinné ve všech členských státech EU, nicméně některá jeho ustanovení poskytují členským státům prostor pro upřesnění jeho pravidel národním právem. Dne 18.8.2017 zveřejnilo Ministerstvo vnitra návrh zákona o zpracování osobních údajů, který upřesňuje některá ustanovení GDPR: Souhlas zákonného zástupce se…