Přijmeme adv. koncipienta

Advokátní kancelář Next Legal s.r.o. se zaměřením na právní služby oblastech obchodního práva, práva ICT, GDPR, práva IP, práva EU, pracovního práva, práva nemovitostí, rodinného práva a daňového práva, přijme do svého kolektivu: advokátního koncipienta/koncipientku   Nabízíme příležitost odborného růstu v kanceláři poskytující služby nejen české, ale i mezinárodní klientele, příjemné pracovní prostředí a zajímavé…

Credit scoring a automatizované rozhodování podle GDPR

Velké množství dat a dostupnost nástrojů pro jejich analýzu zefektivňuje proces vyhodnocování klientů nebo potenciálních klientů. Vyhodnocování dat může probíhat automatizovaně. Systém poté může bez lidského zásahu rozhodnout o žádosti o (spotřebitelský) úvěr, hypotéku nebo pojistku nebo o změně podmínek jejich čerpání. Pokud uvažujete o zavedení automatizovaného rozhodování ve Vaší společnosti, měli byste si být…

Přijato další výkladové stanovisko k GDPR

Skupina podle čl. 29 přijala dne 4. října 2017 výkladové stanovisko k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA) podle čl. 35 GDPR. Stanovisko se zabývá hlavně tím, v jakých případech má správce DPIA povinnost vypracovat. Hlavní kritérium pro vypracování DPIA je posouzení rizika pro práva a svobody fyzických osob. Vysoké riziko zpracování musí správce posuzovat…

GDPR: návrh českého „prováděcího“ zákona je na světě

NÁVRH ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR je sice nařízení a jako takové je přímo účinné ve všech členských státech EU, nicméně některá jeho ustanovení poskytují členským státům prostor pro upřesnění jeho pravidel národním právem. Dne 18.8.2017 zveřejnilo Ministerstvo vnitra návrh zákona o zpracování osobních údajů, který upřesňuje některá ustanovení GDPR: Souhlas zákonného zástupce se…

Návrh nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) v kostce

Návrh nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) v kostce Dne 2. srpna 2017 jsem měla na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR přednášku o návrhu nařízení týkajícího se ochrany dat v elektronických komunikacích. O co se jedná a jak se dotkne vašeho podnikání se v kostce dočtete v tomto článku. V lednu letošního roku…

Celková výše pokut, které Úřad udělil v minulých pěti letech

Úřad pro ochranu osobních údajů ústy své předsedkyně v nedávném rozhovoru mimo jiné uvedl přehled pokut udělených v minulých letech a rovněž se vyjádřil ke kauze T-mobile z minulého roku. Není bez zajímavosti, že tato společnost, která měla přibližně ve stejné době problém s únikem dat i v Německu, přijala vůči svým klientům v Německu…

Šéfka Úřadu pro ochranu osobních údajů: Aktuálně k GDPR, pověřencům a kontrolám

Předsedkyně ÚOOÚ poskytla rozhovor týkající se aktuálně diskutovaných témat. Připomněla, že nové nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) účinné od 25.5.2018 se týká nejen velkých gigantů řešící big data, ale i malých firem, které zpracovávají osobní údaje. Rovněž zmínila, kdo je ideální pro pozici prověřence a na základě čeho úřad provádí kontroly u podniků.…