Trendem dnešní doby je outsourcing a práce na volné noze (takzvaně na IČO). Společnosti pochopitelně rády takové možnosti využívají. Někdy však spolupráce mezi stranami může nabýt takové intenzity, že se dostane na hranici, zda se ještě jedná o samostatnou činnost nebo už závislou práci. A takové situace jsou předmětem zájmu inspektorátů práce.

Co je švarcsystém?

Jedná se o situaci, kdy společnost (zaměstnavatel) uzavře s osobou, která je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), smlouvu v rámci obchodněprávního vztahu, ale ve skutečnosti jde o závislou činnost.

Existuje několik znaků švarcsystému. Aby byl takový vztah označen jako švarcsystém, nemusí být splněny všechny znaky najednou. Záleží to na rozhodnutí konkrétního inspektora.

Proč řešit prevenci před švarcsystémem?

Za švarcsystém, tedy zjednodušeně řečeno, fingovaný pracovní vztah, hrozí pokuta až do výše 250 000 Kč.

Vedle pokuty od příslušného inspektorátu práce je u švarcsystému dále riziko, že finanční úřad doměří nedoplatky na daních a penále. To stejné platí u orgánů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven v oblasti odvodů na pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Přepadla vás nebo se vám ohlásila kontrola z inspektorátu práce? Nemáte jasno, kdy můžete legálně uzavřít smlouvu na IČO (independent contractor agreement) a kdy už smlouvu na pracovní vztah (tj. pracovní smlouvu, DPP, DPČ?) Nevíte, co všechno musíte mít v provozu, abyste úspěšně prošli kontrolou inspektorátu práce?

Kontaktujte nás
Proč zvolit NEXT LEGAL
Tým advokátní kanceláře NEXT LEGAL disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti pracovního práva v ICT. Účinně poradíme jak předejít švarcsystému a nastavíme nutné procesy ve vaší společnosti.