Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz
  • Vítáme novou posilu týmu Next Legal! (2/27/2019)-
  • Vítáme Terezu, novou posilu týmu! (2/13/2019)-
  • Rozšířili jsme naše ICT zaměření o pracovní právo! (2/11/2019)- Přibylo nám klientů, kteří mají zaměstnance. Řešíme pro ně každodenní pracovní záležitosti, jako např. přijímání a propouštění zaměstnanců, změnu bonusů a související daňové aspekty, sepis vnitropodnikových předpisů. A samozřejmě také pracovní spory. Potřebujete také pomoct? Kontaktujte nás!
  • Spisové služby ve veřejné správě (2/4/2019)- V mezirezortním připomínkovém řízení se nachází návrh vyhlášky z dílny ministerstva vnitra, které řeší výkon spisové služby ve veřejné správě. Návrh obsahuje novelu vyhlášky č.645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění […]
  • Adaptační zákon ke GDPR putuje ze Senátu zpět do Sněmovny (2/2/2019)- Adaptační zákon, který ČR upřesňuje určité případy v GDPR, vrátili senátoři 30. ledna zpět poslancům s pozměňovacími návrhy. Upřesněné případy se týkají: souhlasu dítěte se zpracováním od 15 let mírnějších podmínek pro novináře zvláštních pravidel pro zpracování pro účely vědy, historie nebo statistiky prostoru Úřadu k nápravě namísto pokuty zásadního zmírnění pokut pro veřejnou správu Senátoři […]
  • Známková reforma v roce 2019 (1/31/2019)- S příchodem roku 2019 došlo v ČR k zásadním změnám v oblasti ochranných známek. Byl přijatý nový známkový zákon č. 286/2018 Sb. (účinný od 1.1.2019), který zavedl kromě stávajících tradičních ochranných známek nové druhy ochranných známek tzv. netradiční ochranné známky jako např. zvuková, multimediální, pohybová. V souvislosti s tímto byl vypuštěn obligatorní požadavek grafického znázornění ochranných známek. Nyní postačuje vyjádření […]
  • Legislativní změny v roce 2019! (1/1/2019)- S příchodem nového roku se neobejdeme i bez právních novinek. Pojďme se podívat na změny v oblastech práva, které vás budou nejpravděpodobněji budou zajímat. Pracovní věci Vyšší minimální mzda i odvody Minimální mzda vzrostla od ledna na 13 350 Kč nebo 79,80 Kč za hodinu. Vzrostla i zaručená mzda, která se liší podle obtížnosti profese. […]
  • Evidence skutečných vlastníků. Kdo a jak se má registrovat? (12/27/2018)- O co vůbec jde? Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. V podrobnostech viz § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci […]
Close Menu
×
×

Cart