Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz
  • Spisové služby ve veřejné správě (2/4/2019)- V mezirezortním připomínkovém řízení se nachází návrh vyhlášky z dílny ministerstva vnitra, které řeší výkon spisové služby ve veřejné správě. Návrh obsahuje novelu vyhlášky č.645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění […]
  • Adaptační zákon ke GDPR putuje ze Senátu zpět do Sněmovny (2/2/2019)- Adaptační zákon, který ČR upřesňuje určité případy v GDPR, vrátili senátoři 30. ledna zpět poslancům s pozměňovacími návrhy. Upřesněné případy se týkají: souhlasu dítěte se zpracováním od 15 let mírnějších podmínek pro novináře zvláštních pravidel pro zpracování pro účely vědy, historie nebo statistiky prostoru Úřadu k nápravě namísto pokuty zásadního zmírnění pokut pro veřejnou správu Senátoři […]
  • Známková reforma v roce 2019 (1/31/2019)- S příchodem roku 2019 došlo v ČR k zásadním změnám v oblasti ochranných známek. Byl přijatý nový známkový zákon č. 286/2018 Sb. (účinný od 1.1.2019), který zavedl kromě stávajících tradičních ochranných známek nové druhy ochranných známek tzv. netradiční ochranné známky jako např. zvuková, multimediální, pohybová. V souvislosti s tímto byl vypuštěn obligatorní požadavek grafického znázornění ochranných známek. Nyní postačuje vyjádření […]
  • Legislativní změny v roce 2019! (1/1/2019)- S příchodem nového roku se neobejdeme i bez právních novinek. Pojďme se podívat na změny v oblastech práva, které vás budou nejpravděpodobněji budou zajímat. Pracovní věci Vyšší minimální mzda i odvody Minimální mzda vzrostla od ledna na 13 350 Kč nebo 79,80 Kč za hodinu. Vzrostla i zaručená mzda, která se liší podle obtížnosti profese. […]
  • Evidence skutečných vlastníků. Kdo a jak se má registrovat? (12/27/2018)- O co vůbec jde? Evidence údajů o skutečných majitelích je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. V podrobnostech viz § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci […]
  • Credit scoring a automatizované rozhodování podle GDPR (6/17/2018)- Velké množství dat a dostupnost nástrojů pro jejich analýzu zefektivňuje proces vyhodnocování klientů nebo potenciálních klientů. Vyhodnocování dat může probíhat automatizovaně. Systém poté může bez lidského zásahu rozhodnout o žádosti o (spotřebitelský) úvěr, hypotéku nebo pojistku nebo o změně podmínek jejich čerpání. Pokud uvažujete o zavedení automatizovaného rozhodování ve Vaší společnosti, měli byste si být […]
  • Přijato další výkladové stanovisko k GDPR (10/27/2017)- Skupina podle čl. 29 přijala dne 4. října 2017 výkladové stanovisko k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA) podle čl. 35 GDPR. Stanovisko se zabývá hlavně tím, v jakých případech má správce DPIA povinnost vypracovat. Hlavní kritérium pro vypracování DPIA je posouzení rizika pro práva a svobody fyzických osob. Vysoké riziko zpracování musí správce posuzovat […]
  • GDPR: návrh českého “prováděcího” zákona je na světě (8/28/2017)- NÁVRH ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR je sice nařízení a jako takové je přímo účinné ve všech členských státech EU, nicméně některá jeho ustanovení poskytují členským státům prostor pro upřesnění jeho pravidel národním právem. Dne 18.8.2017 zveřejnilo Ministerstvo vnitra návrh zákona o zpracování osobních údajů, který upřesňuje některá ustanovení GDPR: Souhlas zákonného zástupce se […]
  • Návrh nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) v kostce (8/6/2017)- Návrh nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) v kostce Dne 2. srpna 2017 jsem měla na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR přednášku o návrhu nařízení týkajícího se ochrany dat v elektronických komunikacích. O co se jedná a jak se dotkne vašeho podnikání se v kostce dočtete v tomto článku. V lednu letošního roku […]
  • Celková výše pokut, které Úřad udělil v minulých pěti letech (7/24/2017)- Úřad pro ochranu osobních údajů ústy své předsedkyně v nedávném rozhovoru mimo jiné uvedl přehled pokut udělených v minulých letech a rovněž se vyjádřil ke kauze T-mobile z minulého roku. Není bez zajímavosti, že tato společnost, která měla přibližně ve stejné době problém s únikem dat i v Německu, přijala vůči svým klientům v Německu […]
Close Menu
×
×

Cart