Zadání klienta

Náš stávající klient se na mě obrátil s prosbou o pomoc. Chce vyrábět a prodávat kreativní sadu pro děti. Postupně bude potřebovat poradit a

zpracovat: 1) ochranu značky, 2) atest bezpečnosti komponentů sady a 3) právně ošetřit webové stránky a e-shop (zatím nejsou v provozu).

Výchozí stav

Navrhla jsem úvodní konzultaci. Na osobní konzultaci jsem zjistila, že klient vymyslel kreativně-vzdělávací sadu pro děti a rád by ji začal prodávat na českém trhu. Potřebuje poradit jak (jaký druh produktu) má sadu ideálně prodávat, a co je pro uvedení na trh potřeba. Dále požaduje, abychom se postarali o právní ochranu produktu a nastavili mu právně-obchodní stránku jeho webových stránek a eshopu. Probrali jsme celý projekt v kostce. Jaké typy subdodavatelů a klientů mají, jaký je byznys plán na tento rok a příštích 5 let, na jaké státy cílí, a jak by měl ideální scénář vypadat. Závěrem jsme si řekli, jak to předběžně vidím, a slíbila jsem mu poslat konkrétní nabídku. 

Návrh spolupráce

Klient nemá po právní, obchodní a technické stránce připraveno nic, kvůli čemuž se nabízí zakázku buď fázovat nebo udělat naráz. Dále potřebuji detailně zmapovat jaké druhy produktů na klientovo autorské dílo přichází v úvahu, jaké regulatorní požadavky jsou na který druh produktu kladeny, a co různé atestace. Podívám se také na to, zda nebude náhodou efektivnější udělat atest rovnou na celou EU, dále jak bude ideální nový produkt dostat na trh, tedy jaká bude ideální marketingová strategie, a rovněž jaká bude ideální obchodně-právní strategie. Závěrem jsme se shodli, že bude lepší celou věc pojmout komplexně. Proto jsem mu navrhla, že uděláme strategickou fázi, v rámci níž:

 1. posoudíme možnosti různých druhů produktů, zaměříme se na posouzení prodávat sadu jako dětská hračka, zjistíme regulatorní požadavky a certifikáty
 2. vyhledáme adekvátní právní úpravu, aby seděla přímo na potřeby klienta
 3. sepíšeme přehled povinných a doporučených certifikátů a postupu pro jejich vyřízení
 4. připravíme strategii ochrany produktu proti krádeži či zneužití, a to nejen v době prodeje hotového produktu, ale i po dobu výroby (ochranná známka, právně-obchodní vztahy s výrobci, fázovat faktické postupy, kontrola připravenosti výrobce, garance výrobce)
 5. vytvoříme návrh konkrétních bodů postupu a smluvních dokumentů (obchodní podmínky, reklamační řád, pravidla ochrany osobních údajů)
 6. vytvoříme návrh konkrétních bodů podmínek marketingové soutěže 
 7. návrhy zkonzultujeme, upravíme do finální podoby, abychom měli zadání pro realizační fázi.

Strategická fáze

Po úhradě strategie jsme se pustili do posouzení. Udělali jsme rešerši na podobné produkty a udělali si srovnání jejich prvků. Dále jsme se pustili do rešerše regulačních požadavků, požadavků na bezpečnost a aktuálních certifikací. Certifikáty jsme rozdělili na povinné a dobrovolné. Dobrovolné bychom rádi použili ve smyslu nástavby, aby měla hračka na trhu konkurenční výhodu. Velmi záhy z toho jako vítěz vyšla dětská hračka s atestací pro celý evropský trh. Důvody byly jasné – možnost uvést hračku na větším trhu, testovací a certifikační autorita pro povinné i dobrovolné certifikace se nachází na území ČR, a v neposlední řadě je příznivá cenová i termínová dostupnost. Udělali jsme si rešerši těchto autorit a připravili klientovi přehled s výhodami a nevýhodami. 

Dále jsme s klientem konzultovali prodejní stránku produktu a našli prostor pro upsale: 

 • původně uvažované 2 verze produktu jsme rozšířili o další 2 prémiové verze se vzdělávacím online kurzem. K tomu jsme mu doporučili dvě platformy na prodej těchto kurzů. Jednu lowcostovou ideální pro rozjezd a druhou prémiovou, kde je možné tvořit a sledovat celou cestu zákazníka a provádět remarketing. 

Co se týká ochrany produktu a jeho prodeje, připravili jsme:

 • návrh procesu prodeje, cesty produktu od výrobce přes klienta, přepravce až k zákazníkovi
 • návrh strategie ochrany značky a návrh konkrétních bodů postupů a těchto smluvních dokumentů:
  • druhy ochranných známek, třídy, území
  • s výrobcem: NDA, rámcová smlouva, fáze výroby
  • s přepravcem: rámcová smlouva
  • s klienty: obchodní podmínky, reklamační řád, pravidla ochrany osobních údajů, právní úprava webu
 • návrh konkrétních bodů podmínek marketingové soutěže

Smluvní dokumentace

 Návrh strategie, procesů a dokumentů jsme projednali na naší třetí konzultaci. Klient dostal materiály předem, aby si je mohl projít a připravit si případné dotazy a připomínky. Na konzultaci jsme vše probrali a doladili do finální podoby. Tím nám vzniklo zadání pro druhou fázi. Na závěr konzultace jsme si řekli cenové a termínové podmínky této druhé, tzv. realizační fáze, a po zaplacení jsme se pustili do realizace certifikace, tvorby procesů a samotné smluvní dokumentace. V rámci realizační fáze jsme :

 • zajistili a dodali certifikáty pro prodej kreativní sady v EU, která zahrnovala:
  • podání žádosti a komunikaci s certifikační laboratoří 
  • testování vzorků hračkových komponentů sady v certifikované laboratoři pro hračky vč. vystavení závěrečných protokolů 
  • námi sepsanou technickou dokumentaci 
  • námi sepsané prohlášení o shodě ES – na základě tohoto oprávnění včetně příloh je klient oprávněn na hračku dát značku CE a prodávat v EU
  • jak produkty balit a označovat
 • sepsali jsme co potřebujeme od klienta pro zajištění testů a certifikací:
  • dodat vzorky komponentů sady pro účely testování 
  • dodat od výrobců na každý komponent sady technickou dokumentaci včetně protokolů o testování komponentů, bezpečnostní listy od jednotlivých surovin 
 • připravili jsme 1. návrhy dokumentů (obchodní podmínky, reklamační řád, pravidla ochrany osobních údajů, diagram procesů a smluvní dokumentace; dle dohody byly návrhy ve Wordu, změny budeme dělat v režimu sledování změn
 • poslali je klientovi k připomínkám
 • udělali jsme  telefonickou konzultaci pro vypořádání připomínek
 • odsouhlasené připomínky jsme zapracovali a předali klientovi finální znění
 • provedli jsme právní kontrolu textů emailů, kterými budete s klienty komunikovat průběh zakázky
 • provedli registraci 2 ochranných známek (slovní a kombinované) pro ČR

Strategie pro upgrade online prodeje děláme v oblasti IT, vývoje SW, automotive, automatizace online prodeje.

Mohly by Vás zajímat související case studies v těchto oblastech:

IT právo, Upgrade online prodeje, Automatizace procesů a smluvních dokumentů