Expanze české firmy se SW, službami a produkty do zahraničí v praxi

  • analýza přínosů a rizik vstupu na daný trh zpracovaná konkrétně na klienta a produkt
  • právní prověrka právních řádů z hlediska konkrétního produktu (spotřebitelé, reklamace, judikatura k výši náhrad škod přiznávaných v daném státě)
  • vyhodnocení výstupu a návrh strategie
  • rešerše, tvorba strategie postupu a zadání pro zahraniční právní kanceláře
  • strategie užití právních řádů a specifik (spotřebitelé, reklamace, výše náhrad v daném státě)

Strategické a byznys poradenství pro expanzi do zahraničí

  • vytvoříme strategii postupu 
  • vyhledáme optimálního zahraniční právního partnera, vytvoříme a vykomunikujeme s ním zadání jako subdodávku, zakázku vám dodáme jako celek pod 1 garancí
  • držíme právní dozor nad zakázkou
  • dohlížíme na návratnost investic (ROI)

Případová studie

Expanze do USA – Case study

Klient hledající partnera v oblasti online práva, který by dokázal připravit právní stránku ve vztahu B2B zákazníkům pro svou novou online sluzbu. Tato nová služba je cloudová platforma na vytvareni a testování obchodních strategií, jejich sdílení apod. ..

Mohly by Vás zajímat související case studies v těchto oblastech: 

Upgrade online prodeje, Ochrana dat, IT právo

Ozvěte se ještě dnes

Aplikací nejnovějšího know-how a dobré praxe jsme schopni vám, našim klientům, strategicky poraditminimalizovat právní rizikanavrhovat optimální řešení a zlepšovat vaše produkty.