Komplexní zajištění souladu organizací v ČR a na Slovensku s GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. GDPR není revoluce, jak mnozí uvádí. Většinu povinností jste mohli nalézt v předchozích zákonech (pro ČR z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro Slovensko -z.č. 122/2013 Z.z.), který je od 25.5.2018 nahrazen zákonem č. 18/2018 Z.z. Dosavadní pokuty však nebyly tak vysoké, proto mnohé organizace povinnosti neplnily. Dnes jsme však svědky druhého extrému: namísto mediální osvěty čelíme mediálnímu strašení pokutami. Což je zavádějící.

My vás pokutami nestrašíme, my vám GDPR vyřešíme.

GDPR přináší 3 věci: rozšiřuje, zavádí a zvyšuje. Fakticky pro všechny organizace se sídlem v EU a společnosti oslovující občany v EU znamená povinnost přijmout řadu opatření organizačního, procesního a technického charakteru, které dosud nepřijímaly, nebo přijímaly jen částečně.

Jak postupovat?

 

 

Na začátku je třeba zmapovat aktuální stav zpracování osobních údajů v organizaci. Poté je potřeba zpracovat analýzu dat a přístupů, vyhodnotit rizika a přijmout adekvátní opatření. Oproti jiným regulacím nestačí „sepsat směrnice“, je třeba zavést procesy, a ty průběžně vyhodnocovat. Velmi důležité je postupovat v souladu s dobrou praxí, kterou představuje mezinárodní norma ISO 27001. Proto problematiku GDPR u nás zpracovává tým právníků a ISO techniků.

 

Jak vám můžeme se zavedením GDPR promoci? 

NEXT LEGAL pomocí jedinečné metodiky nabízí komplexní řešení zajištění souladu s GDPR pro malé společnosti i velké soukromé a státní organizace se sídlem v České republice i na Slovensku. Disponujeme týmem právníků a ISO techniků se zaměřením na ISO 27001, proto jsme schopni vám poskytnout prémiovou úroveň spolupráce a garanci na soulad vaší organizace s GDPR:

  1. GDPR WORKSHOPY pro jednotlivé sektory
  2. VSTUPNÍ ANALÝZA (PŘEDAUDIT)
  3. HLOUBKOVÁ ANALÝZA A IMPLEMENTACE
  4. HLOUBKOVÁ ANALÝZA, IMPLEMENTACE A CERTIFIKACE
  5. OUTSOURCING POVĚŘENCE (DPO)
  6. ŠKOLENÍ DPO
  7. PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ PŘED ÚŘADY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČR a SR

Kontaktní osoba: JUDr. Lucie Radkovičová, tel. 00420 608 260 440, email: lucie.radkovicova@nextlegal.cz

Proč NEXT LEGAL?

Tým advokátní kanceláře NEXT LEGAL disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti ochrany dat a bezpečnosti IT. Disponujeme týmem právníků a ISO techniků se zaměřením na ISO 27001, proto jsme schopni vám poskytnout prémiovou úroveň spolupráce a garanci na soulad vaší organizace s GDPR. V současné době se nejvíce věnujeme přípravě klientů na novou GDPR legislativu, kdy u klientů provádíme analýzu stávajícího stavu, implementaci opatření, popř. i certifikaci. Účinně vám s GDPR poradíme a nastavíme procesy ve vaší společnosti, abyste byli GDPR compliant. Budeme vašim spolehlivým průvodcem!