Upgrade byznysu

Potřebuji šetřit

Tipy na ukočírování závazků směrem k Vašim zaměstnancům
Tipy na ukočírování závazků směrem k dodavatelům
Seznam úlev dle zákonů z 26.3.2020

Potřebuji nové příjmy

Tipy na nové produkty a rozšíření produktové řady
Pomoc od státu

Celostátní opatření kvůli koronaviru, které nám začalo platit 16.3., nese hodně nejistot jak co bude. Jak nadále vykrývat své závazky k dodavatelům, zaměstnancům a především jak zachovat příjmy. A přitom všem se udržet zdraví. Přinášíme přehled možností, které máte. Včetně úlev podle protikrizových zákonů, které byly přijaty 26.3.2020.

Směrem k zaměstnancům

Tipy na ukočírování závazků směrem k Vašim zaměstnancům:

 • můžete využít § 192 zákoníku práce a snížit náklady na 60% průměrného výdělku pro zaměstnance v karanténě nebo pracovní neschopnosti po dobu prvních 14 dnů. Po uplynutí této doby náleží zaměstnanci dávka nemocenského pojištění, tu už vyplácí sociálka (OSSZ).
 • můžete využít § § 209 zákoníku práce a snížit náklady na 60% průměrného výdělku pro zaměstnance pro jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele
 • zaměstnanec – rodič dítěte do 13 let (u hendikepovaných bez omezení), může čerpat ošetřovné po celou dobu, co budou školy, školky a jiná zařízení zavřeny. Ošetřovné je ve výši 60% průměrného výdělku a platí ho stát. Takto může alespoň část závazků za Vás převzít stát. 
 • pokud to má pro Vás smysl, dovolte svým zaměstnancům homeoffice maximálně co to jde. Budou dostávat stejnou mzdu a pořád pro Vás pracovat v plné míře. Tady si můžete stáhnout vzor na homeoffice i s poznámkami
 • můžete se domluvit se zaměstnancem na čerpání dovolené. Takto lze vyřešit alespoň několik dnů.

Praktický checklist s postupy si můžete stáhnout zde.

Směrem k dodavatelům

Tipy na ukočírování závazků směrem k dodavatelům:

 • kromě přehledu splatností, který si vedete, se podívejte do stávajících smluv, jak je máte nastavené. Hledejte pasáže o vyšší moci, o přerušení služeb, o změně tarifu. Využijte je. Podle toho jak je klauzule o vyšší moci (kam patří i pandemie koronaviru) nastavená, tak máte například prostor žádat o prodloužení termínu plnění. Jinak totiž platí, že vyšší moc se vztahuje pouze škody, které v důsledku této vyšší moci nastanou. Pokud si nejste jistí, jak to funguje, na klauzule se Vám můžeme podívat. Nebo poradit, když tam klauzule není.
 • spojte se s dodavatelem a začněte jednat o změně podmínek. 
 • ukončete služby, které víte, že teď neupotřebíte a jste se k nim schopni po epidemii znovu přihlásit nebo si najít nové služby (aplikace 3. osob, nájem).
 • shromažďujte doklady pro řádné zdokumentování škod, které přímo souvisí s nařízením vlády ohledně koronaviru pro případné uplatnění škody na státu. Když Vám bude klient ukončovat smlouvu, ať pořádně popíše důvod. 
 • nezapomínejte na to, že škody musíte primárně minimalizovat.

Směrem ke státu

Seznam úlev dle zákonů z 26.3.2020

Daň z příjmu, DPH, EET

 • prodloužena povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů  do 1.7.2020 
 • prominuta povinnost zaplatit červnovou zálohu na daň z příjmů (daň se bude muset doplatit)
 • pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců

Ošetřovné pro OSVČ (formou příspěvku z MPO)

 • nárok na ošetřovné prodloužen pro děti až do 13 let věku

(pro hendikepované bez omezení věku)

 • po dobu uzavření škol a školek, jiných zařízení 
 • formou finančního příspěvku MPO ve výši 424 Kč/den
 • žádost se podává na obecném živnostenském úřadu systém bude spuštěn od 1.4.2020, formuláře na www.mpo.cz

Sociální a zdravotní pojištění za OSVČ

 • OSVČ nemusí v období březen až srpen 2020 platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění; pro účely důchodového pojištění se považuje za pojištěnou osobu
 • pokud na OSVČ dopadají zálohy vyšší než minimální, musí uhradit rozdíl při podání přehledu za 2020 (do 1 měsíce po podání daňového přiznání za 2020)

Ošetřovné pro zaměstnance

 • nárok na ošetřovné prodloužen pro děti až do 13 let věku

(pro hendikepované bez omezení věku)

 • nárok se prodlužuje na celou dobu trvání uzavření škol a školek,  jiných zařízení  
 • náhrada mzdy činí 60 % průměrného výdělku

Jak udržet nebo navýšit své příjmy

Tipy na nové produkty a rozšíření produktové řady

 • za tu dobu, co podnikáte, jste se stali experty na své oblasti a nabrali jste plno zkušeností. Člověk si to kolikrát ani neuvědomuje. Sedněte si a v klidu se zamyslete: 
  • Co by se dalo přetavit do online? 
  • Co byste mohli přidat? 
  • Co Vaši klienti ocení, že mohou dostávat i nadále? 

Pokud Vás zrovna nic nenapadá, můžete se inspirovat v našich případových studiích. Například včera jsme klientce pomohli spustit online psychologickou poradnu. 

Postupně sem budeme přidávat další příklady, jak pomáháme klientům s tvorbou nových příjmů.

 • firma na doučování rozšířila své služby o doučování dětí online
 • firma, která prodává nábytek, přidala designové online konzultace 
 • interiérová designérka změnila zavedla online kurzy pro skupiny klientů

Bezúročné úvěry, kompenzace​

Pomoc od státu

 • Aktuálně úvěr se zvýhodněným úrokem pro malé a střední firmy státem zasažené koronavirem na provoz od komerčních bank se zárukou státu (Úvěr COVID III)

Kompenzace

 • Dne 24.3.2020 vláda zrušila svá předchozí usnesení týkající se omezení pohybu lidí a zavření obchodů a restaurací, které nařídila podle krizového zákona. Namísto toho vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, která se opírají o zákon o ochraně veřejného zdraví. Tím se výrazně snížil prostor pro uplatňování škod na státu v důsledku přijatých omezujících opatření. Zatím není jasno a vývoj budeme sledovat. Do té doby doporučujeme, abyste škody řádně dokumentovali (faktury, emaily, fotodokumentace apod.) a pro jistotu hledali jiné cesty jak ušetřit a jak přivést do firmy nové příjmy.

Ozvěte se ještě dnes

Aplikací nejnovějšího know-how a dobré praxe jsme schopni vám, našim klientům, strategicky poraditminimalizovat právní rizikanavrhovat optimální řešení a zlepšovat vaše produkty.