Dohoda o mlčenlivosti v ICT (neboli NDA – non disclosure agreement, confidentiality agreement) se uzavírá za účelem prvotního zpřístupnění dat, informací a požadavků jedné smluvní strany (zpravidla objednatele nebo prodávající) tak, aby byl bez obav, že jeho citlivá a cenná data spadající pod obchodní tajemství, know how nebo důvěrné informace nebudou zneužita druhou smluvní stranou (zpravidla zájemce o koupi, dodavatel).

Jak má vypadat NDA právně správně?

Je uzavřena jako první v procesu o jednání o spolupráci než si začnou strany sdělovat cenné informace.

Upravuje precizně:

  • definici důvěrných informací
  • definici povinnosti mlčenlivosti
  • způsob předávání informací
  • dobu trvání mlčenlivosti
  • sankce za porušení povinnosti mlčelivosti

Jak z výše uvedeného popisu vyplývá, každá NDA musí být ušita na míru konkrétnímu projektu. Použití jakýchkoli volně dostupných vzorů je pro stranu sdělující cenné informace velmi riskantní a nezodpovědné.

Hodláte vstoupit do jednání s potenciálními kupci Vaší IT společnosti?
Obdrželi jste od protistrany návrh NDA a potřebujete ho právně zkontrolovat?
Hodláte zaměstnat nové programátory?

Kontaktujte nás
Proč zvolit NEXT LEGAL
Tým advokátní kanceláře NEXT LEGAL disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti ochrany dat v ICT. Účinně poradíme jak předejít krádeži a zneužití dat a nastavíme nutné procesy ve vaší společnosti.