Přední odborníci s dlouholetými zkušenostmi z advokátní praxe, IT byznysu a systémového poradenství se spojili, aby vytvořili tým, který komplexně pokryje všechny strategicko-právní a regulatorní potřeby vaší společnosti. Aplikací nejnovějšího know-how a dobré praxe jsme schopni vám, našim klientům, strategicky poradit, minimalizovat právní rizika, navrhovat optimální řešení a zlepšovat vaše produkty.


JUDr. Lucie Radkovičová
CEO & Advokátka

SPECIALIZACE
složité obchodní projekty v EU/nonEU, ochrana majetku, NDA, systémové poradenství


JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.
Advokátka

SPECIALIZACE
ochrana osobních údajů a soukromí, bezpečnost dat ve zdravotnictví, e-commerce


JUDr. Markéta Cebrovská
Advokátka

SPECIALIZACE
obchodní právo, ochrana osobních údajů, rodinné právo, trestní právo, právo nemovitostí


JUDr. Petr Perman
Of counsel

SPECIALIZACE
civilní právo procesní