Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

Velké množství dat a dostupnost nástrojů pro jejich analýzu zefektivňuje proces vyhodnocování klientů nebo potenciálních klientů. Vyhodnocování dat může probíhat automatizovaně. Systém poté může bez lidského zásahu rozhodnout o žádosti o (spotřebitelský) úvěr, hypotéku nebo pojistku nebo o změně podmínek jejich čerpání.

Pokud uvažujete o zavedení automatizovaného rozhodování ve Vaší společnosti, měli byste si být vědomi povinností, které máte podle nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR). Podle čl. 22 GDPR má subjekt údajů, tedy Váš klient – fyzická osoba, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Významným způsobem se subjektu údajů dotýká, pokud s ním není např. uzavřena smlouva, jelikož byl vyhodnocen jako rizikový klient.

Jaké povinnosti je potřeba splnit?

  1. Automatizované rozhodování je povoleno v případě, kdy klient dá s automatizovaným rozhodováním výslovný souhlas nebo pokud je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy. Smlouva nebo souhlas by měly být vždy písemné, abyste byli schopni doložit, že jste použili tento způsob rozhodování oprávněně. Ať již bude právním titulem pro automatizované zpracování smlouva nebo souhlas, máte podle GDPR zvláštní povinnosti.
  2. Subjektu údajů musíte:
    • poskytnout minimálně právo na lidský zásah,
    • právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí,
    • v podmínkách ochrany osobních údajů nebo v podobném dokumentu informovat, že k automatizovanému rozhodování dochází a dále ho smysluplně informovat o použitém postupu a o významu a o předpokládaných důsledcích takového zpracování. Smysluplné informace neznamenají vysvětlení použitého algoritmu, nýbrž pouze hlavní charakteristiky zohledněné při přijímání rozhodnutí.
  3. Jako správci osobních údajů máte navíc povinnost vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, neboli tzv. DPIA.
  4. Dále musíte dodržovat další povinnosti, které stanoví GDPR pro jakékoliv nakládání s osobními údaji.

Jaké jsou výhody?

Zavedení automatizovaného rozhodování na základě dostupných údajů má pro společnost, která tento druh rozhodování používá řadu výhod. Automatizované vyhodnocování dat objektivně zhodnotí bonitu klienta, čili schopnost dostát svým závazkům, a uchrání Vás před rizikovými klienty. Automatizované rozhodování zefektivní celý proces hodnocení a vyřízení žádosti, neboť budete schopni vyřídit větší počet poptávek prakticky v reálném čase bez nákladů na pracovní sílu, která by jinak žádosti posuzovala.

 

Close Menu
×
×

Cart