Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

NÁVRH ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR je sice nařízení a jako takové je přímo účinné ve všech členských státech EU, nicméně některá jeho ustanovení poskytují členským státům prostor pro upřesnění jeho pravidel národním právem.

Dne 18.8.2017 zveřejnilo Ministerstvo vnitra návrh zákona o zpracování osobních údajů, který upřesňuje některá ustanovení GDPR:

  1. Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti bude dle návrhu třeba u dítěte mladšího 13 let (GDPR: nejméně 16 let).  
  2. Návrh stanoví, ve kterých případech bude osobní údaje možno zpracovávat i při neslučitelnosti s původním účelem.
  3. Pokud provádí správce zpracování nezbytné pro splnění své právní povinnosti nebo svého úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu své pravomoci, může poskytnout informace subjektu prostřednictvím internetu.
  4. Před zahájením zpracování osobních údajů, které je upravené právním předpisem, nebude třeba provádět posouzení vlivu.
  5. Za veřejný subjekt považuje návrh zákona orgán zřízený zákonem nebo na základě zákona v oblasti práva veřejného, který plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu.
  6. Subjekty oprávněné k vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů budou akreditovány Českým institutem pro akreditaci.
  7. Návrh stanoví výjimky z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů.
  8. Povinnosti mlčenlivosti pověřence se nebude možno dovolat vůči správci nebo zpracovateli, který pověřence jmenoval, orgánu činnému v trestním řízení, soudu nebo úřadu.

Uvedený návrh není konečný a může dostát změn. Vývoj legislativního procesu sledujeme a o dalších novinkách vás budeme informovat.

Úplné znění návrhu zákona včetně důvodové zprávy je dostupné zde.

 

Close Menu
×
×

Cart