Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

Návrh nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) v kostce

Dne 2. srpna 2017 jsem měla na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR přednášku o návrhu nařízení týkajícího se ochrany dat v elektronických komunikacích. O co se jedná a jak se dotkne vašeho podnikání se v kostce dočtete v tomto článku.

V lednu letošního roku uveřejnila Evropská komise návrh nového nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (Nařízení o ePrivacy). Přestože návrh vyvolává mnoho otázek, cílem Evropské komise je, aby toto nařízení bylo účinné společně s GDPR, tedy 25. května 2018. Co nařízení upravuje?

ePrivacy má chránit online data. Nařízení má nahradit stávající směrnici o soukromí a elektronických komunikacích č. 2002/58/ES. Rovněž má představovat zvláštní právní předpis k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Nařízení se má vztahovat nejen na ochranu dat fyzických osob, ale i na ochranu dat právnických osob. To je pozitivní změna, protože důvěrnost dat právnických osob je stěžejní pro ochranu obchodního tajemství, know-how, nebo dosud nezaregistrovaného průmyslového vlastnictví.

Nařízení se bude vztahovat i na poskytovatele služeb VoIP, masseging services (over-the-top services) a poskytovatele veřejných a polosoukromých WiFi.

Mění se i koncepce. Nařízení vypouští dosavadní rozdělení na provozní a lokalizační údaje. Místo toho zavádí pojem data, která dělí na metadata (data o obsahu) a obsah. Se svým vlastním právním režimem.

Ne všechna data budou osobními údaji. Některá budou obchodním tajemstvím, apod. Data budou chráněna bez ohledu na to, zda se jedná o osobní údaje, či nikoliv. Rozdělení na metadata a obsah je nešťastné, protože poskytovatel služby v elektronických komunikacích bude muset řešit, jaký druh dat zpracovává a podle toho přizpůsobit jejich právní režim. U některých dat může být jejich kategorie nejasná (např. doména navštívené internetové stránky).

Nařízení se dotkne zpracovávání cookies. Souhlas se zpracováním bude moci být udělen nastavením internetového prohlížeče.

Poskytovatel internetového prohlížeče bude muset koncovému uživateli nabídnout možnost zabránit uchovávání cookies třetích stran. Pokud si uživatel nastaví prohlížeč tak, aby jím navštívené internetové stránky neuchovávaly cookies třetích stran, nebudou se tyto cookies v jeho zařízení uchovávat. Nastaví-li si takto svůj prohlížeč větší počet uživatelů, nebude možné uživatele pro účely marketingu segmentovat podle jejich preferencí. To v konečném důsledku může ohrozit poskytovatele služeb, kteří náklady na provoz služby hradí z reklamy zobrazované na svých internetových stránkách.

 

Jak již bylo výše řečeno, jedná se o návrh, který pravděpodobně ještě dozná změn. Aktuální vývoj pro Vás budeme sledovat. Máte otázky k ePrivacy? Kontaktujte nás.

 

Close Menu
×
×

Cart