Akvizice nových klientů v praxi

Potřebujete přivést do firmy nové potenciální klienty? Navolávat schůzky pro vaše obchodníky? Udělat schůzky s vašimi nahřátými kontakty a prodat jim vaše produkty a služby?

  • disponujeme obchodníky specializovanými na obchodování po telefonu a na moderní personalizovaný sales založený na potřebách vaší cílové skupiny
  • provádíme profesionální telefonování, online schůzky, navolávání schůzek (cold calling)
  • provádíme profesionální telefonování kontaktům z vašeho inbound – marketingu (warm calling)
  • náš přístup se opírá o motto: people hate to be sold, but they love to buy (lidí nesnáší být obchodováni, ale rádi nakupují)

Jak budeme postupovat 

  • uděláme posouzení vašeho aktuálního stavu oslovování,  nastavíme konkrétní strategii, připravíme návrh spolupráce reflektující vaše obchodní zájmy a po odsouhlasení začneme realizační fázi
  • pracujeme ve vašich CRM systémech  (Raynet, Pipedrive, eWay, Streak, Hubspot apod.)
  • předkládáme vám týdenní reporty výsledků

Případové studie

Případová studie BOZP systém v cloudu a on premises 

Poptával profesionála, který by dokázal připravit právní stránku věci ve vztahu B2B směrem k zákazníkům. Jedná se o informační systém, který má za úkol ve firmách správu BOZP agendy, pracovnělékařských služeb vč. propojení až na úroveň ordinací…

Případová studie online platforma pro programátorské služby

Poptával profesionála, který by dokázal připravit právní stránku věci ve vztahu B2B směrem k zákazníkům. Jedná se o informační systém, který má za úkol ve firmách správu BOZP agendy, pracovnělékařských služeb vč. propojení až na úroveň ordinací…

Mohly by Vás zajímat související case studies v těchto oblastech:

Upgrade online prodeje, Ochrana dat

Ozvěte se ještě dnes

Aplikací nejnovějšího know-how a dobré praxe jsme schopni vám, našim klientům, strategicky poradit, posunout vás v obchodování dopředunavrhovat optimální řešení a zvyšovat vaše zisky.