sluzba_it_pravo

Oslovení stávajících klientů (upsale, cross sale)

Oslovení stávajících klientů

Nedaří se vám dosahovat plánovaných příjmů? Obchodní komunikaci se stávajícími klienty máte zanedbanou? 
  • provádíme moderní personalizované telefonování vašim jménem založené na potřebách vaší cílové skupiny 
  • vycházíme z ověřené skutečnosti, že v Česku je rozvíjení vztahů se stávajícími klienty stále dosti opomíjeno
  • disponujeme obchodníky specializovanými na obchodování po telefonu
  • náš přístup se opírá o motto: people hate to be sold, but they love to buy (lidé nesnáší být obchodování, ale rádi nakupují)

Jak budeme postupovat

  • uděláme posouzení aktuálního stavu, identifikujeme obchodně hluchá místa, nastavíme konkrétní strategii, připravíme návrh spolupráce reflektující vaše obchodní zájmy a po odsouhlasení zahajujeme realizační fázi telefonování
  • pracujeme ve vašich CRM systémech  (Raynet, Pipedrive, eWay, Streak, Hubspot apod.)
  • předkládáme vám týdenní reporty výsledků
  • pokud namísto realizační fáze preferujete zapojení vašeho týmu do telefonování, můžeme vás zaškolit

Případové studie

Případová studie BOZP systém v cloudu a on premises 

Poptával profesionála, který by dokázal připravit právní stránku věci ve vztahu B2B směrem k zákazníkům. Jedná se o informační systém, který má za úkol ve firmách správu BOZP agendy, pracovnělékařských služeb vč. propojení až na úroveň ordinací…

Případová studie online platforma pro programátorské služby

Poptával profesionála, který by dokázal připravit právní stránku věci ve vztahu B2B směrem k zákazníkům. Jedná se o informační systém, který má za úkol ve firmách správu BOZP agendy, pracovnělékařských služeb vč. propojení až na úroveň ordinací…

Ozvěte se ještě dnes

Aplikací nejnovějšího know-how a dobré praxe jsme schopni vám, našim klientům, strategicky poradit, posunout vás v obchodování dopředunavrhovat optimální řešení a zvyšovat vaše zisky.

Mohly by vás zajímat související case studies v těchto oblastech:

Upgrade online prodeje, Ochrana dat