Ostrovského 1190/17, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

Koronavirus - upgrade byznysu

Potřebuji šetřit

Tipy na ukočírování závazků směrem k Vašim zaměstnancům
Tipy na ukočírování závazků směrem k dodavatelům
Seznam úlev dle zákonů z 26.3.2020

Potřebuji nové příjmy

Tipy na nové produkty a rozšíření produktové řady
Pomoc od státu

Prezident republiky včera podepsal balíček protikrizových zákonů. Podívejte se co všechno nakonec prošlo, ať víte, na co máte nárok.

Celostátní opatření kvůli koronaviru, které nám začalo platit 16.3., nese hodně nejistot jak co bude. Jak nadále vykrývat své závazky k dodavatelům, zaměstnancům a především jak zachovat příjmy. A přitom všem se udržet zdraví. Přinášíme přehled možností, které máte. Včetně úlev podle protikrizových zákonů, které byly přijaty 26.3.2020.

Směrem k zaměstnancům

Tipy na ukočírování závazků směrem k Vašim zaměstnancům:

 • můžete využít § 192 zákoníku práce a snížit náklady na 60% průměrného výdělku pro zaměstnance v karanténě nebo pracovní neschopnosti po dobu prvních 14 dnů. Po uplynutí této doby náleží zaměstnanci dávka nemocenského pojištění, tu už vyplácí sociálka (OSSZ).
 • můžete využít § § 209 zákoníku práce a snížit náklady na 60% průměrného výdělku pro zaměstnance pro jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele
 • zaměstnanec – rodič dítěte do 13 let (u hendikepovaných bez omezení), může čerpat ošetřovné po celou dobu, co budou školy, školky a jiná zařízení zavřeny. Ošetřovné je ve výši 60% průměrného výdělku a platí ho stát. Takto může alespoň část závazků za Vás převzít stát. 
 • pokud to má pro Vás smysl, dovolte svým zaměstnancům homeoffice maximálně co to jde. Budou dostávat stejnou mzdu a pořád pro Vás pracovat v plné míře. Tady si můžete stáhnout vzor na homeoffice i s poznámkami
 • můžete se domluvit se zaměstnancem na čerpání dovolené. Takto lze vyřešit alespoň několik dnů.

Praktický checklist s postupy si můžete stáhnout zde.

Směrem k dodavatelům

Tipy na ukočírování závazků směrem k dodavatelům:

 • kromě přehledu splatností, který si vedete, se podívejte do stávajících smluv, jak je máte nastavené. Hledejte pasáže o vyšší moci, o přerušení služeb, o změně tarifu. Využijte je. Podle toho jak je klauzule o vyšší moci (kam patří i pandemie koronaviru) nastavená, tak máte například prostor žádat o prodloužení termínu plnění. Jinak totiž platí, že vyšší moc se vztahuje pouze škody, které v důsledku této vyšší moci nastanou. Pokud si nejste jistí, jak to funguje, na klauzule se Vám můžeme podívat. Nebo poradit, když tam klauzule není.
 • spojte se s dodavatelem a začněte jednat o změně podmínek. 
 • ukončete služby, které víte, že teď neupotřebíte a jste se k nim schopni po epidemii znovu přihlásit nebo si najít nové služby (aplikace 3. osob, nájem).
 • shromažďujte doklady pro řádné zdokumentování škod, které přímo souvisí s nařízením vlády ohledně koronaviru pro případné uplatnění škody na státu. Když Vám bude klient ukončovat smlouvu, ať pořádně popíše důvod. 
 • nezapomínejte na to, že škody musíte primárně minimalizovat.

Směrem ke státu

Seznam úlev dle zákonů z 26.3.2020

Daň z příjmu, DPH, EET

 • prodloužena povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů  do 1.7.2020 
 • prominuta povinnost zaplatit červnovou zálohu na daň z příjmů (daň se bude muset doplatit)
 • pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců

Ošetřovné pro OSVČ (formou příspěvku z MPO)

 • nárok na ošetřovné prodloužen pro děti až do 13 let věku

(pro hendikepované bez omezení věku)

 • po dobu uzavření škol a školek, jiných zařízení 
 • formou finančního příspěvku MPO ve výši 424 Kč/den
 • žádost se podává na obecném živnostenském úřadu systém bude spuštěn od 1.4.2020, formuláře na www.mpo.cz

Sociální a zdravotní pojištění za OSVČ

 • OSVČ nemusí v období březen až srpen 2020 platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění; pro účely důchodového pojištění se považuje za pojištěnou osobu
 • pokud na OSVČ dopadají zálohy vyšší než minimální, musí uhradit rozdíl při podání přehledu za 2020 (do 1 měsíce po podání daňového přiznání za 2020)

Ošetřovné pro zaměstnance

 • nárok na ošetřovné prodloužen pro děti až do 13 let věku

(pro hendikepované bez omezení věku)

 • nárok se prodlužuje na celou dobu trvání uzavření škol a školek,  jiných zařízení  
 • náhrada mzdy činí 60 % průměrného výdělku

Jak udržet nebo navýšit své příjmy

Tipy na nové produkty a rozšíření produktové řady

 • za tu dobu, co podnikáte, jste se stali experty na své oblasti a nabrali jste plno zkušeností. Člověk si to kolikrát ani neuvědomuje. Sedněte si a v klidu se zamyslete: 
  • Co by se dalo přetavit do online? 
  • Co byste mohli přidat? 
  • Co Vaši klienti ocení, že mohou dostávat i nadále? 

Pokud Vás zrovna nic nenapadá, můžete se inspirovat v našich případových studiích. Například včera jsme klientce pomohli spustit online psychologickou poradnu. 

Postupně sem budeme přidávat další příklady, jak pomáháme klientům s tvorbou nových příjmů.

 • firma na doučování rozšířila své služby o doučování dětí online
 • firma, která prodává nábytek, přidala designové online konzultace 
 • interiérová designérka změnila zavedla online kurzy pro skupiny klientů

Bezúročné úvěry, kompenzace​

Pomoc od státu

 • Bezúročný úvěr pro malé a střední firmy zasažené koronavirem na provoz poskytované ČMZRB (Úvěr COVID I)

Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00.

 • Úvěr se zvýhodněným úrokem pro malé a střední firmy státem zasažené koronavirem na provoz od komerčních bank se zárukou státu (Úvěr COVID II)

Příjem žádostí má být spuštěn začátkem dubna 2020

Kompenzace

 • Dne 24.3.2020 vláda zrušila svá předchozí usnesení týkající se omezení pohybu lidí a zavření obchodů a restaurací, které nařídila podle krizového zákona. Namísto toho vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, která se opírají o zákon o ochraně veřejného zdraví. Tím se výrazně snížil prostor pro uplatňování škod na státu v důsledku přijatých omezujících opatření. Zatím není jasno a vývoj budeme sledovat. Do té doby doporučujeme, abyste škody řádně dokumentovali (faktury, emaily, fotodokumentace apod.) a pro jistotu hledali jiné cesty jak ušetřit a jak přivést do firmy nové příjmy.

Checklisty ke stažení

Ozvěte se ještě dnes

 Aplikací nejnovějšího know-how a dobré praxe jsme schopni vám, našim klientům, strategicky poraditminimalizovat právní rizikanavrhovat optimální řešení a zlepšovat vaše produkty.

Close Menu