Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

V mezirezortním připomínkovém řízení se nachází návrh vyhlášky z dílny ministerstva vnitra, které řeší výkon spisové služby ve veřejné správě. Návrh obsahuje novelu vyhlášky č.645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.


Cílem je uvést vyhlášky zejména do souladu s terminologií obsaženou v tzv. nařízení eIDAS a v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zvyšuje se ochrana osobních údajů, které jsou obsahem archiválií a v případě novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy.


Účinnost navrhované vyhlášky se navrhuje ke dni 1. července 2019, s výjimkou čl. II bodu 12, jehož účinnost se navrhuje dnem 18. dubna 2019.

Vývoj budeme sledovat a informovat vás!

Autor: JUDr. Lucie Radkovičová

Close Menu
×
×

Cart