Radlická 58, Praha 5 - Anděl +420 739 371 902 office@nextlegal.cz

S příchodem roku 2019 došlo v ČR k zásadním změnám v oblasti ochranných známek. Byl přijatý nový známkový zákon č. 286/2018 Sb. (účinný od 1.1.2019), který zavedl kromě stávajících tradičních ochranných známek nové druhy ochranných známek tzv. netradiční ochranné známky jako např. zvuková, multimediální, pohybová. V souvislosti s tímto byl vypuštěn obligatorní požadavek grafického znázornění ochranných známek. Nyní postačuje vyjádření způsobem, který umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany.

Nově se upravují tzv. certifikační ochranné známky.  Přihlašovatel těchto ochranných známek musí být FO nebo PO, která má způsobilost k certifikaci výrobků a služeb, pro něž požaduje ochranu.

Praxe se zápisem tzv. netradičních ochranných známek funguje na poli Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) od roku 2017. V EUIPO jsou zapsány např. tyto ochranné známky:

multimediální oz č. 17965087 – zde

zvuková oz č. 17958240 – zde

pohybová oz č. 17932277 – zde

Nechcete i Vy přihlášku tzv. netradiční ochranné známky, platné na území ČR? Nevyužijete takovou ochrannou známku při Vašem podnikání? V případě Vašeho zájmu jsme k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme a poradíme.

Novelizací by mělo dojít ke zrychlení zápisného řízení. Úřad průmyslového vlastnictví už nezkoumá z úřední povinnosti shodné starší ochranné známky zapsané pro shodné výrobky nebo služby. Nově je to v dispozici vlastníka ochranné známky hlídat si svá práva k ochranné známce. Vlastník musí být více ve střehu. Doporučujeme pravidelnou monitorovací rešerši a v případě zjištěné kolize se bránit. Jsme připraveni ji pro Vás provádět a následně podat námitky proti takové přihlášce. Neváhejte se na nás obrátit.

Když podá Váš konkurent přihlášku spekulativní ochranné známky – „ochranná známka podaná v nedobré víře“, není již možno se bránit formou námitek v rámci tříměsíční koncentrační lhůtě. Obrana je možná až proti zapsané ochranné známce. Pokud se dostanete do takové situace, neváhejte se nás obrátit. Návrh vypracujeme a podáme.

Novela klade zvýšený důraz na povinnost vlastníka řádně užívat ochrannou známku pro zapsané výrobky a služby. V případě podání námitek, může nově přihlašovatel požadovat doložení užívání namítané ochranné známky, starší pěti let. Pokud namítající tuto povinnost nesplní, podané námitky budou zamítnuty. Neopomínejte dokladovat užívání Vaší ochranné známky. Pokud si nejste jisti, jaké doklady uchovávat, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poradíme.

Závěr:

Novela známkového zákona zavedla řadu zásadních a významných změn, klade vyšší požadavky na vlastníky při obraně svých práv, rozšířil se výběr druhů ochranných známek a byl odstraněn požadavek grafického znázornění ochranné známky. Lze předpokládat zvýšený zájem o tyto tzv. netradičních ochranných známek a až praxe ukáže jejich funkčnost a využití.

Jestli si tedy nevíte rady s registrací ochranné známky, někdo zasahuje do Vašich práv k zapsané ochranné známce, ozvěte se nám, rádi Vám se vším pomůžeme https://nextlegal.cz/. Jsme na Vaší straně!

Autor: JUDr. Lucie Radkovičová

Close Menu
×
×

Cart