Příloha č. 1 Obchodních podmínek:

Vzor e-mailu pro odstoupení od Kupní smlouvy

Předmět: Odstoupení od smlouvy

Adresát: info@nextlegal.cz

Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené s Vámi dne (doplňte datum) na (doplňte počet) míst školení, č. objednávky (doplňte číslo objednávky). Zdvořile žádám o vrácení kupní ceny na můj bankovní účet (doplňte číslo účtu).

S pozdravem

jméno a příjmení