Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, a to za účelem Vaši přihlášky na workshop, a posílání následných rad a tipů, ze kterých se můžete kdykoli odhlásit. Právním základem zpracování je souhlas a oprávněný zájem. Vaše osobní údaje získáváme pouze od Vás. Neprovádíme na nich žádné automatizované rozhodování, ani profilování. Správcem Vašich osobních údajů je Next Legal s.r.o., IČ: 28945999 a Jurispace s.r.o. IČO: 05401097,  jako společní správci (dále jen „správce“). Správce pověřil zpracováním Vašich osobních údajů provozovatele aplikací (Smartemailing.cz pro poskytování formuláře). Ti zpracovávají Vaše osobní údaje ve stejném rozsahu jako správce a poskytují dostatečné bezpečnostní záruky pro ochranu Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Poté jsou automaticky smazány. Máte práva podle čl. 15-21 GDPR. Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte na správce office@nextlegal.cz. V případě, že nebudete s vyřízením dotazu spokojení, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je dozorovým úřadem. 

Tato pravidla jsou dostupná před odesláním přihlášky. Souhlas s těmito pravidly nám udělujete odesláním přihlášky.