Zadání klienta

Klient hledající partnera v oblasti online práva, který by dokázal připravit právní stránku ve vztahu B2B zákazníkům pro svou novou online sluzbu. Tato nová služba je cloudová platforma na vytvareni a testování obchodních strategií, jejich sdílení apod. Uvedl příklady podobných platforem v zahraničí. Cílová skupina jsou firmy v zahraničí, převážně v USA. Pro tento projekt by potřeboval vytvořit obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Dále potřebuje dotáhnout po právní stránce formu uzavření smlouvy. Součástí smlouvy by měly být pořešeny také záležitosti GDPR ve smyslu zpracování osobních údajů. Dále potřebuje vyřešit odpovědnost a nastavit co nejvíce výluk z odpovědnosti. Celá zakázka se bude dělat v angličtině. 

Výchozí stav

Navrhla jsem úvodní konzultaci. Na osobní konzultaci jsem zjistila, že vytvořili novou online platformu, kde jsou šablony pro tvorbu obchodních strategií, klienti si zde tvoří své strategie, mohou je sdílet s jinými uživateli a diskutovat na fórech. Po registraci může klient volit ze 2 plánů, a to datově omezeného a bez omezení. Probrali jsme celý projekt v kostce – jak to dělají teď, jaké typy subdodavatelů a klientů mají, jaký je byznys plán na příští rok a příštích 5 let, na jaké státy míří, co hrozí a jak by to mělo ideálně vypadat. Dále jsme probrali odpovědnost – za co všechno odpovídají a za co naopak odpovídat nechtějí. Nastínili jsme si, co bude třeba v procesu zakázky ponechat a co bude možné zefektivnit. Závěrem jsme řekli předběžně postup, na jaký to vidím s tím, že klientovi pošlu konkrétní nabídku.

Návrh spolupráce

Klient neměl po právní stránce připraveno nic. Požadavky byly jasné – vytvořit právně bezpečné řešení s maximální možností limitace odpovědnosti. Proto jsem mu navrhla, že uděláme strategickou fází v částce 29 000 Kč + DPH, v rámci níž:

 • provedeme detailní analýzu stav. stavu – prostudujeme a právně posoudíme tyto anglické dokumenty:
  • smlouvu a Terms of Use s mezinárodní platformou na platby digitálních produktů
  • Terms of Use na poskytovatele serverů
  • stávající Privacy Policy, který si klient dělal sám zda a co je možné z nich použít
  • Terms od Use konkurentů – slouží jako inspirativní dokument, kde vyidentifikujeme, co tam mají jinak nebo navíc oproti Vám a probereme, jak je možné to právně zrealizovat podle čes. práva a projdeme, zda to chcete taky)
 • společně projednáme stav smluv s dodavateli, který vidí na osobní údaje a do nich zasahovat
 • vytvoříme diagram smluvního procesu pro cloud. řešení
 • vytvoříme návrh konkrétních bodů smluvních dokumentů (VOP a POÚ pro cloud. řešení)
 • návrh společně zkonzultujeme, upravíme do finální podoby, abychom měli zadání pro samotnou tvorbu smluvní dokumentace v češtině a angličtině (ta není v ceně zahrnuta)
 • v rámci toho nabízím identifikaci bodů, které byznysově navenek neukazovat, neboť podle práva to není nutné a zachovává Vám výhodu proti konkurenci
 • návrh diagramu a konkrétních bodů Vám dodáme v češtině 
 • zpracování probíhá v expresním termínu

Nabídka se zdála klientovi vysoká a požádal o zúžení zadání pouze na právní stránku vztahu s klienty. Proto jsem mu navrhla strategicko-realizační fázi v částce 49 000 Kč + DPH, v rámci níž:

 1.  připravíme Terms of Use a Privacy Policy pro novou službu, kdy vyjdeme z terms of use xy 
 2. tyto právně prostudujeme, zvýrazníme, co tam mají jinak nebo navíc oproti zadání, které jsme si dohodli na konzultaci
 3. tyto poznatky společně probereme na skype konzultaci 
 4. na základě upřesněného zadání dokumenty právně upravíme na české právo 
 5. dodáme finální anglického znění do xy (pokud vyvstane potřeba vkládat více českých právních pasáží, bude třeba zaangažovat naší právní překladatelku)
 6. dle naší dohody nebudeme řešit stranu dodavatelů, subdodavatelů ani platební bránu (řešíme ryze vztah se zákazníkem)

Smluvní dokumentace

Prostudovala jsem konkurenční Terms of Use a Privacy Policy, a zvýraznila, co tam mají jinak nebo navíc oproti zadání, které jsme si dohodli na konzultaci. Vedle toho jsem si připravila seznam právních bodů, které tu určitě musí být.  Na další konzultaci jsme sestavili finální body, které se staly vlastně kompletním zadáním pro tvorbu nových dokumentů. 

V dohodnutém termínu jsme klientovi připravili návrhy připravili 1. návrhy nových Terms of Use a Privacy Policy a 

 1. poslali je klientovi k připomínkám (klient mě několik dnů na přečtení, připomínky a přípravu dotazů a poslání nám zpět)
 2. udělali jsme  telefonickou konzultaci pro vypořádání připomínek
 3. odsouhlasené připomínky jsme zapracovali a předali klientovi finální znění
 4. provedli jsme právní kontrolu textů emailů, kterými budete s klienty komunikovat průběh zakázky. 

Následně se na nás klient obrátil s požadavkem na právní kontrolu článků, které připravuje pro účely propagace nové služby. Jednalo by se o články, kde bude srovnávat vlastní službu s největšími konkurenčními službami. 

Právní stránka marketingových aktivit (srovnávací reklama v EU a USA s prevencí před škodami v řádu $MM)

Dále se na nás klient obrátil s tím, že by rád svůj produkt víc propagoval. Konkrétně má představu o tom, že by na webu zveřejnil články typu “náš produkt versus produkt 3. osoby”, tedy porovnání jeho produktu s konkurencí. Zajímá ho, jestli tu jsou nějaké právní komplikace, které je potřeba ošetřit a zda to bude vyžadovat nějakou hlubší analýzu. 

Co se týká srovnávání vlastních a konkurenčních produktů, tak obecně platí, že srovnávací reklama je povolena, pokud jsou v ní dodržena právní pravidla. Přitom je potřeba zohlednit i judikaturu, tedy rozhodnutí soudů. Pokud pravidla dodržena nejsou, tak za to vysoké hrozí pokuty a náhrady školy. Ty se mohou tohoto typu produktu pohybovat od řádů miliónů výš). Texty článků je tedy nanejvýš vhodné právně pohlídat. Proto jsem mu navrhla 2 cesty jak postupovat. V první variantě sepíše články a jak je bude mít hotové, pošle nám je k právní revizi. Výhodou je, že může začít psát hned, nevýhodou je, že se může stát, že po revizi bude potřeba celé články přepracovat. 

Nebo druhá varianta – než začnete články psát, uděláme vstupní konzultaci, kde si řekneme, co přesně chcete dělat, abychom určili, jaké všechny zákony a jakých všech států na to dopadají (vytvoříme zadání) a přípravíme Vám přesné právní noty jak psát a čeho se při psaní vyvarovat. Až budete mít články hotové, pošlete nám je taky k právní revizi. Ta bude spíš jen doladěním. 

Pro tvorbu návrhu cenové nabídky ho požádala o poslání návrhu článků nebo o alespoň názvu článků a stručně na 2 věty o čem každý z nich bude.

Po dodání článků a odpovědi, že preferuje druhou variantu, s upřesněním, že prodej bude pro Evropskou unii a USA, jsme se dohodli na telefonní konzultaci, kde jsme si zadání vyladili a potvrdili. Závěrem konzultace jsem mu nabídla strategickou a realizační fázi v celkové ceně 99 142 Kč bez DPH, v rámci níž mu uděláme komplexní právní posouzení obou právních úprav a na základě toho připravíme report, který bude obsahovat následující informace a strukturu:

 1. jaké jsou podmínky/právní pravidla pro psaní srovnávacích článků v EU a USA,
 2. jaká jsou rizika v případě nedodržení pravidel,
 3. jaké jsou sankce za porušení pravidel vč. příp. 2-3 příkladů judikatury,
 4. jakých pravidel by se měl klient držet při psaní článků.

Součástí zakázky bude oprava 2 článků, které poslal. 

Výsledek zakázky

 • pro úspěšné provozování SW a poskytování služeb, které budou klienti rádi používat, pro eliminaci rizik a neplatičů, není možné se bavit jen o smlouvě pro zákazníky, ale je potřeba vzít celou věc komplexně a zmapovat celý proces od začátku až do konce dodávky. Jinými slovy od toho, kde data vznikají, kdo k nim má přístup až po nastavení vztahu se zákazníky, protože toto nám dá kontext a výchozí body pro tvorbu smluvní dokumentace pro zákazníky. 
 • je dobré si smluvní procesy nakreslit a klientovi odkomunikovat v grafické podobě, klient byl rád, že jsem toto navrhla (proto jsme vytvořili diagram smluvních vztahů)
 • smlouva není jen to, co je na papíře jako rámcová smlouva, ale i obsah komunikace v emailech či SW, kde se zadávají konkrétní požadavky. Ty však nebyly právně dotaženy do konce –  pro předcházení rizik je potřeba, aby i zde byly dodržovány principy smlouvy (objednávka->akceptace nebo poptávka->komunikace o podobě zadání->finální znění zadání sdělené poskytovatelem-> zákazník musí odsouhlasit. Pokud něco z toho není dodrženo, smlouva uzavřena není.
 • vymysleli jsme další produkty (školení, které bylo součástí základní licence SW, jsme rozdělili na základní tutorialy zdarma k basic licenci, a sadu pokročilých školení za příplatek), dále jsme vymysleli, že zákazníci si mohou udělat základní exporty sami a pokročilé jim udělá klient za příplatek)
 • emaily a SW jsme doplnili o sadu právních textů, jsou psány user-friendly jazykem a zároveň jsou zachovány právní prvky 
 • klient má nastaven nový systém smluv, kdy jsou podchycena rizika, uzavírání smluv běží hladce, na sjednávání smluv ušetřili půl úvazek 1 spolupracovníka a mají více času se věnovat akvizici dalších klientů
 • klient je ochráněn proti riziku náhrad škod, které se na americkém trhu umí vyšplhat až do řádu desítek miliónů dolarů. ROI této části zakázky je minimálně 9 900 %.

Mohly by Vás zajímat související case studies v těchto oblastech: 

Upgrade online prodeje, Ochrana dat, IT právo