Zadání klienta

Klient se na nás obrátil s žádostí o pomoc, že je 50% franšízantem, společníkem a jednatelem v.o.s., a zároveň finančním poradcem (na ičo) na franšíze, a že potřebuje ukončit jak své působení ve v.o.s., tak s největší pravděpodobností i jako poradce u franšízora. S druhým společníkem, který má dalších 50% se nemůže domluvit. Pro v.o.s. mají společenskou smlouvu, pro spolupráci s franšízorem pak smlouvu o spolupráci a jako poradce má s franšízorem mandátní smlouvu.

Výchozí stav

Po kontrole podkladů, které jsem od klienta dostala, bylo stále potřeba vyžádat si, zjistit a projednat hodně důležitých věcí.

Návrh spolupráce

Klientovi jsem poslala krátké představení jak postupuji v těchto věcech. Na základě toho, co se od Vás na naší schůzce dozvím, popř. mi doplníte podle mých otázek, které si připravím, vytvoříme zadání. Na toto zadání vytvořím strategii postupu, tu projednáme, vysvětlím, abyste měl jasno, co kdy dělat (strategická fáze) a Vy ji budete jako společník a statutár realizovat (realizační fáze). V realizační fázi postupujete sám. Pokud by bylo následně potřeba přejít do fáze souzení se, tak Vás budu zastupovat. To vše při zachování Vaší maximální ochrany. Primárně usiluji o mimosoudní vyřešení věci. Pokud na schůzce zjistíme, že je potřeba převzít právní zastoupení hned, fázi realizační přeskočíme a po strategické fázi přejdeme rovnou do fáze zastupování. Strategická fáze je začátek naší spolupráce a cena za ní činí 20 945 Kč + DPH. Mým krédem je, že věc dotáhnu vždy do konce. Klientovi se návrh líbil, po objednání a zaplacení jsme se pustili do práce.

Strategická fáze

Na naší úvodní schůzce jsme projednali celou situaci, v rámci níž se postupně vyjasňoval celý kontext situace. Klient chtěl rozšířit portfolio svých již zavedených služeb a poskytování finančního poradenství se mu ukázalo jako dobrý nápad. Se svým kamarádem založili v.o.s. a jako v.o.s. uzavřeli s franšízorem smlouvu o spolupráci. Vedle toho oba společníci jako podnikající fyzické osoby uzavřely s franšízorem mandátní smlouvu na poskytování služeb jako finanční poradci. Jednalo se o provázaný systém. V prvním kroku jsme se zaměřili na zjištění, jak by mohl klient vystoupit “ze systému” sám. Ukázalo se, že v.o.s. je velmi specifická. Je postavena na osobní účasti společníků a možnosti osobně z ní kdykoli vystoupit jsou velmi omezené, a to i v případě, že má zdravotní problémy. Jak jsme se postupně prokousávali všemi starostmi, vyšlo najevo, že bylo vhodné, aby klient zůstal členem statutárního orgánu a tím si zachoval možnost mít pořád vliv na rozhodování za společnost. Dále se ukázalo, že v.o.s. je pod velkým vlivem franšízora. Uzavřením smlouvy o spolupráci se společníci dobrovolně hodně omezili ve svých možnostech a v podstatě jakákoliv podstatná změna podléhala souhlasu franšízora. Během konzultace jsem už formovala 3 varianty řešení, které jsem s klientem projednala. Na závěr konzultace jsme se s klientem dohodli, že mu tyto varianty postupu jak ukončit jeho angažmá ve v.o.s. co nejdříve, při zachování jeho ochrany (varianty od nejpomalejší po nejrychlejší) přehledně sepíšeme včetně odkazů na právní úpravu a pošleme:

 • 1. varianta 
  • klient podá výpověď ze společenské smlouvy (§113/1a ZOK) a zůstane členem statutárního orgánu do konce příštího roku (klient nebude odstupovat z funkce stat. orgánu dle §59/5 ZOK, aby měl pořád vliv na rozhodování za společnost)
 • 2. varianta
  • dohoda mezi společníky, kdy v.o.s. převezme druhý společník 
  • klient ukončí své angažmá ve v.o.s. v co nejkratším datu
  • nejrychlejší, ale zároveň nejméně pravděpodobná varianta, protože druhý společník nechce a ani nemá za klienta náhradu
 • 3. varianta
  • dohoda po všech směrech na ukončení za příslib druhému společníkovi ze strany franšízora, že ho vezme na pozici V.I.P. poradce, 
  • klient se dostane s v.o.s. plně pod kontrolu v co nejkratším čase
  • vyžaduje součinnost ze strany centrály
 • 4. varianta
  • odvolání druhého společníka z pozice člena statutárního orgánu, kdy použijete zdokumentované prohřešky proti povinnosti péče řádného hospodáře
  • v čl. XIII. společenské smlouvy máte zakotveno, že se na věci, které nejsou upraveny, použije právní úprava s.r.o.
  • je to jeden z nejrychlejších způsobů jak druhého společníka dostat z pozice statutárního orgánu, kdy odpadne riziko, že nekontrolovaně zavazuje v.o.s. nebo z ní bere finanční prostředky 

Klient obdržel tyto varianty k rozhodnutí. Po jeho reakci jsme vytvořili ještě finální, čtvrtou variantu, viz výše. Klient je nyní ve fázi, kdy má dobré vztahy s franšízorem. Proto jsme mu doporučili začít jednat osobně bez našeho oficiálního angažmá (za naší právní podpory), a případně ho zahájit podle vývoje situace. Důležité bylo, aby klient odcházel posílen právně, psychicky i argumentačně. Na závěr jsem s ním v krátkosti probrala několik vyjednávacích technik, které by mohl použít za účelem úspěšného vyjednávání a dosažení požadovaného výsledku.

Výsledek zakázky

 • přistoupila jsem k celé situaci klienta právně i lidsky, zohlednila jsem hodnoty a cíle klienta
 • jednotlivé strategické návrhy řešení byly kombinací právního i morálního přístupu k věci
 • klient dostal nejen právní poradenství, ale byl vybaven i vyjednávací taktikou za  účelem úspěšného vyjednávání a dosažení požadovaného výsledku.

Mohly by Vás zajímat související case studies v těchto oblastech:

Online prodej, Ochrana dat, IT právo