customer-support

Zákaznická podpora /klientská linka

Zákaznická podpora / klientská linka

Nedaří se vám dosahovat plánovaných příjmů? Znepokojuje vás počet klientů, kteří s vámi nechtějí prodloužit smlouvu na další období? A tento stav potřebujete vyřešit?

  • provádíme profesionální a zároveň lidsky přívětivé vyřizování telefonických požadavků vašich klientů
  • identifikujeme slabá místa a předkládáme návrh na zlepšení
  • disponujeme obchodníky specializovanými na obchodování po telefonu a na moderní personalizovaný sales a vlastní metodikou prémiové klientské péče
  • náš přístup se opírá o motto: spokojený klient rád zůstává 

Jak budeme spolupracovat

  • uděláme posouzení aktuálního stavu, připravíme návrh změn reflektující potřeby klientů a vaše obchodní zájmy a po odsouhlasení zahajujeme realizační fázi telefonování
  • pracujeme ve vašich CRM systémech  (Raynet, Pipedrive, eWay, Streak, Hubspot apod.)
  • předkládáme vám týdenní reporty výsledků
  • namísto realizační fáze můžeme váš tým podpory zaškolit

Případové studie

Případová studie BOZP systém v cloudu a on premises 

Poptával profesionála, který by dokázal připravit právní stránku věci ve vztahu B2B směrem k zákazníkům. Jedná se o informační systém, který má za úkol ve firmách správu BOZP agendy, pracovnělékařských služeb vč. propojení až na úroveň ordinací…

Případová studie online platforma pro programátorské služby

Poptával profesionála, který by dokázal připravit právní stránku věci ve vztahu B2B směrem k zákazníkům. Jedná se o informační systém, který má za úkol ve firmách správu BOZP agendy, pracovnělékařských služeb vč. propojení až na úroveň ordinací…

Mohly by Vás zajímat související case studies v těchto oblastech:

Upgrade online prodeje, Ochrana dat

Ozvěte se ještě dnes

Aplikací nejnovějšího know-how a dobré praxe jsme schopni vám, našim klientům, strategicky poradit, posunout vás v obchodování dopředunavrhovat optimální řešení a zvyšovat vaše zisky.